Home » Sahabet » Abdullah bin Othman r.a. – Nip i Pejgamberit a.s.

Othmani r.a. u martua me vajzen Rukijje te t a.s. në Mekë dhe se bashku emigruan në Abisini (Etipopi). Aty lindi Abdullah ibn Othman ibn Affan r.a. ne vitin 2 para Hixhretit.

Abdullahu kur u be gjashtë vjeç; një gjel e qelloi ne sy. Fytyra e tij u fry dhe më pas u sëmur dhe vdiq. Ai vdiq në vitin e 4-të të Hixhretit. I Dërguari i All-llahut bëri lutje tek ai dhe ai babai Othman zbriti te varri i tij.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up