Home » Lutje » Tevhidname shqip – Teuhid (besimi në Zotin Një)

Teuhidi; vjen nga rrënja e unitetit (vahdet), dhe do të thotë ta lartësosh Allahun një, të besosh në të vërtetën e “Lâ ilhe illalah” dhe mos të ndalosh nga përsëritja e kësaj të vërtete supreme. Te drejtuarit Zotit me vetëdijen e plotë, në mënyrë që brenda Dritës së Unitetit Hyjnor (Tevhid) të shfaqet kuptimi i Njësisë Hyjnore (Ehadijet). Kështu, gjithcka vihet në shërbimin tuaj. Lutja e mëposhtme (tevhidname shqip) përmban shumë aspekte të teuhidit.

Shqip Pdf Shqip me Arabisht Pdf

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Në emër të Allah’ut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرَضِينَ أَجْمَعِينَ

Të gjitha hamdet dhe lavdërimet i takojnë Allah’ut. Salatu selamet (përshëndetjet) qofshin për Zotërinë dhe Udhërrëfyesin tonë të vetëm për tek rruga e vërtetë- Muhammedit s.a.v.; ehli-bejtit të Tij të dëlirë, të gjithë sahabijve të cilët edhe ishin prej më bujarëve dhe të mirëve, të gjithë të dërguarve dhe të gjithë banorëve të drejtë e të mirë në qiej dhe në tokë.

***

١٠-١

اَللَّهُمَّ رَحْمَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

1- O Allahu ynë! Na ndero me një mëshirë të tillë nga ana Jote që largon nevojën për mëshirë nga çdo gjë tjetër!

اَللَّهُمَّ فَضْلاً وَتَوَجُّهًا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ فَضْلِ وَتَوَجُّهِ مَنْ سِوَاكَ

2- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Madhëria Jote të na japësh fadl (pjekuri sikur të njerëzve të lartë dhe bujarë) dhe tevexhxhuh (përkrahje,mbështetje); të tillë që nuk lë nevojë për kërkim të fad’lit dhe tevexhxhuh’it te ndonjë portë tjetër përveç Teje.

اَللَّهُمَّ إِيمَانًا كَامِلاً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاكَ

3- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh iman-i kâmil (iman të plotë dhe pa të meta); të tillë që largon nevojën për çdo gjë tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ إِسْلاَمًا مَرْضِيًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الْمَرْضِيَّاتِ

4- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na mundësosh ta jetojmë Islamin në atë nivel që largon shqetësimin e mundshëm që të tjerët të jenë të kënaqur nga kjo jetesë!

اَللَّهُمَّ إِحْسَانًا تَامًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ مَالاَيَعْنِيَّاتِ

5- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një botëkuptim të tillë të Ihsanit, që na largon nga të gjitha kotësitë , gjërat që nuk na afrojnë ne tek Ti dhe ato që nuk përkojnë me urtësinë e krijimit tonë!

اَللَّهُمَّ هِدَايَةً كَامِلَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ الْاِنْحِرَافَاتِ

6- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një udhëzim të plotë, të nivelit të tillë që na mbron nga çdo devijim i mundshëm!

اَللَّهُمَّ رُشْدًا كَامِلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الْمَزَلاَّتِ

7- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një pjekuri, udhëzim dhe sukses të tillë që të na mbrosh nga çdo lloj rrëshqitje!

اَللَّهُمَّ رِضًا تَامًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الْفَانِيَاتِ الزَّائِلاَتِ

8- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një kënaqësi(riza) të tillë që të mos jemi të nevojshëm për kënaqësinë e krijesave të përkohshme dhe që zhduken!

اَللَّهُمَّ اشْتِيَاقًا إِلَى لِقَائِكَ وَلِقَاءِ حَبِيبِكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الْاِشْتِيَاقِ إِلَى مَا سِوَاكَ

9- O Allahu ynë! Na jep dëshirë për takimin me Ty dhe të Dashurin Tënd Muhammedin (a.s), që mos të dëshirojmë takim tjetër përveç Teje !

اَللَّهُمَّ بِشَارَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ بِشَارَةِ مَنْ سِوَاكَ

10- O Allahu ynë! Na gëzo me një myzhde të tillë, që myzhdet e tjera të mbesin në hijen e myzhdes Tënde!

٢٠-١١

اَللَّهُمَّ شِفَاءً وَصِحَّةً وَعَافِيَةً عَاجِلَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُعَالَجَةِ مَنْ سِوَاكَ

11- O Allahu ynë! Na jep shërim dhe shëndet të shpejtë për sëmundjet që i kemi, që të mos kërkojmë shërim e shëndet dikund tjetër veçse tek Ti!

اَللَّهُمَّ تَسْلِيمًا وَتَفْوِيضًا وَثِقَةً تُغْنِينَا بِهَا عن الْاِلْتِجَاءِ إِلَى مَنْ سِوَاكَ

12- O Allahu ynë! Na jep mbështetje, dorëzim dhe siguri qe të mos kemi nevojë për mbështetje tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رِضَاءِ مَنْ سِوَاكَ

13- O Allahu ynë! Na bëj nefsin që të jetë i hapur në botën shpirtërore (nefs-i mutmainne), na eduko nefsin në një gradë më të lartë që të jetë i kënaqur dhe falenderues me çdo gjë që vjen nga Ti (nefs-i radije), na eduko nefsin në një gradë që të kuptojmë madhërinë Tënde me një pikëpamje që kuptohet sa më mirë madhëria Jote (nefs-i mardijje), dhe pasi që nefsi ynë e fiton kënaqësinë Tënde, mos lejo që të synojmë një kënaqësi përveç kënaqësisë Tënde!

اَللَّهُمَّ تَوَاضُعًا تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ

14- O Allahu ynë! Na bëj neve prej modestëve (mutevadi), ashtu që të mbrohemi nga çdo dyftyrësi (rija), mendjemadhësi (kibr) dhe vetëpëlqim (uxhub)!

اَللَّهُمَّ لُطْفًا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ أَلْطَافِ مَنْ سِوَاكَ

15- O Allahu ynë! Na jep favor dhe mirësi në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për favore dhe mirësi të tjera përveç Teje!

اَللَّهُمَّ نُصْرَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ نُصْرَةِ مَنْ سِوَاكَ

16- O Allahu ynë! Na ndihmo në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për ndihmë dhe përkrahje nga të tjerët përveç Teje!

اَللَّهُمَّ رَجَاءً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ رَجَاءِ مَنْ سِوَاكَ

17- O Allahu ynë! Na jep shpresë në atë mënyrë që çdo punë e jona të lidhet me mëshirën Tënde, të kemi shpresë për gjërat e bukura në të ardhmen e të mos kemi nevojë që shpresat tona t’i lidhim dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ شَرْحًا لِصُدُورِنَا لِلْإِيمَانِ وَالْإسْلاَمِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ أَيِّ وَسِيلَةٍ سِوَاكَ

18- O Allahu ynë! Na mundëso që zemrat tona të ringjallen me iman, jeta jonë të zbukurohet me islam, na i hap dhe i zgjero zemrat tona në iman dhe islam në atë mënyrë që të mos kërkojmë ndonjë shkak tjetër për rahatinë e zemrës përveç Teje!

اَللَّهُمَّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ دَعَوَاتِ مَنْ سِوَاكَ

19- O Allahu ynë! Përgjigju lutjeve tona në atë mënyrë që mos t’i lutemi dikujt tjetër për problemet tona përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَأْيِيدًا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَأْيِيدِ مَنْ سِوَاكَ

20- O Allahu ynë! Na i përforco zemrat tona me iman, na përkrah me një vullnet të palëkundshëm që të mos kemi nevojë për asnjë përkrahje tjetër përveç Teje!

٣٠-٢١

اَللَّهُمَّ صَالِحَاتِ الْأَعْمَالِ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ مَالاَيَعْنِيَّاتِ

21- O Allahu ynë! Na mundëso të bëjmë gjëra të mira, na përdor neve në punë të vyshme e të hajrit, na mundëso që me këto punë ta fitojmë kënaqësinë Tënde. Na mundëso që këto punë të hajrit të na largojnë nga të gjitha punët e kota!

اَللَّهُمَّ صَدَاقَةً وَاسْتِقَامَةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ كُلِّ الضَّلاَلاَتِ

22- O Allahu ynë! Na bëj neve prej atyre që mendojnë drejtë, flasin drejtë, sillen drejtë. Na mbroj nga çdo lajthitje në besim, në adhurim dhe në veprat e përditshme, sa që të mos humbemi me shthurje!

اَللَّهُمَّ حَسَنَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِحْسَانِ مَنْ سِوَاكَ

23- O Allahu ynë! Na jep mirësi jo sipas thjeshtësisë dhe dobësisë tonë por sipas madhështisë dhe mëshirës Tënde, dhe na bëj prej atyre që nuk presin mirësi prej askujt përveç Teje!

اَللَّهُمَّ بِرًّا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ بِرِّ مَنْ سِوَاكَ

24- O Allahu ynë! Na jep mirësi ledunni (që Ti drejtpërsëdrejti ia shpërndan njerëzve të Tu të dashur), dhe na ngrit në nivelin e ebrarëve (njerëzve të kyqur vetëm në mirësi dhe që me moral të lartë e takva të fortë mundohen të arrijnë tek Ti), në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për mirësitë e rrejshme të tjerëve!

اَللَّهُمَّ مَعْرِفَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ عِرْفَانِ مَنْ سِوَاكَ

25- O Allahu ynë! Na bëj prej atyre që e njohim madhështinë Tënde në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për asnjë njohje tjetër përveç njohjes Tënde!

اَللَّهُمَّ إِيمَانًا كَامِلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الْاِنْحِرَافَاتِ

26- O Allahu ynë! Na jep një iman të përsosur që të na mbrojë neve nga çdo devijim, rrëshqitje dhe largim nga e drejta!

اَللَّهُمَّ إِحْسَانًا أَتَمَّ تُغْنِينَا بِهِ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَى مَنْ سِوَاكَ

27- O Allahu ynë! Na jep mirësi në të menduarit drejtë, na mundëso të planifikojmë gjëra të mira dhe të kemi nje kujdes të përpiktë si rob ndaj Teje, në atë mënyrë që kjo mirësi të na mbrojë nga mbështetja te diçka tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ حَقَّ الْقَوْلِ تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الْأَقَاوِيلِ الْبَاطِلَةِ

28- O Allahu ynë! Na mundëso që fjalët tona të jenë gjithmonë të drejta dhe të përfaqësojmë drejtësinë anë e mbanë botës, në atë mënyrë që asnjëherë në fjalët tona të mos përzihen gënjeshtrat e fjalët e kota

اَللَّهُمَّ إِسْلاَمًا أَتَمَّ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ

29- O Allahu ynë! Na plotëso besimin tonë dhe na mbrojë sytë, gjuhën, mendimet dhe sjelljet tona nga çdo rrëshqitje e mundshme!

اَللَّهُمَّ مَحَبَّةً إِلَيْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاكَ

30- O Allahu ynë! Na jep një dashuri të përsosur ndaj Teje, në atë mënyrë që mos të dashurojmë asgjë tjetër përveç Teje!

٤٠٣١

اَللَّهُمَّ خُلَّةً وَفِيَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ خُلَّةِ مَنْ سِوَاكَ

31- O Allahu ynë! Bëhu miku ynë në çdo moment sepse Ti je mik i vetëm dhe i vërtetë. Na mundëso një miqësi që të mos kemi nevojë për ndonjë miqësi të përkohshme (sipërfaqësore) përveç Teje!

اَللَّهُمَّ رُؤْيَتَكَ وَرِضْوَانَكَ تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاكَ

32- O Allahu ynë! Na mundëso të fitojmë kënaqësinë Tënde dhe të të shohim Ty në xhennet që të mos kemi nevojë për ndonjë gjë tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ إِخْلاَصًا كَامِلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

33- O Allahu ynë! Na jep një sinqeritet (ihlas) të përsosur, të pastër dhe të vërtetë që të jemi larg syfaqësisë (rijasë), larg gjërave që e dëmtojnë zemrën, mendimin dhe lidhjen tonë me Ty !

اَللَّهُمَّ مَجْدًا وَشَرَفًا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ تَمْجِيدِ وَتَشْرِيفِ مَنْ سِوَاكَ

34- O Allahu ynë! Na ndero neve me fisnikëri, bujari dhe lartësim ashtu që mos të kemi nevojë për asnjë lartësim dhe nderim të të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ أَخْلاَقًا حَسَنَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ خُلُقٍ سَيِّئٍ

35- O Allahu ynë! Na zbukuro moralin tonë, në atë mënyrë që të jemi larg çdo amoraliteti!

اَللَّهُمَّ مَدَدًا خَاصًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِمْدَادِ مَنْ سِوَاكَ

36- O Allahu ynë! Na ndihmo neve, në atë mënyrë që të mos kemi nevoj për ndonjë ndihmë tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ مَخَافَةً وَمَهَابَةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ مَخَافَةِ مَنْ سِوَاكَ

37- O Allahu ynë! Na jep një frikë në formë respekti, që të jetojmë midis frikës dhe shpresës, në atë mënyrë që të mos frikësohemi nga dikush tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ مُكْنَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَمْكِينِ وَتَأْيِيدِ مَنْ سِوَاكَ

38- O Allahu ynë! Na përforco neve në çdo aspekt që fjalët dhe veprat tona të ndikojnë pozitivsht tek të tjerët, që të mos kemi nevojë për ndonjë forcë dhe përkrahje tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ دَرَجَاتٍ مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ الْمَرَاتِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ

39- O Allahu ynë! Na dhuro grada të larta, në atë mënyrë që mos të mashtrohemi me asnjë gradë të përkohshme në këtë botë!

اَللَّهُمَّ وَلاَيَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَوْلِيَةِ مَنْ سِوَاكَ

40- O Allahu ynë! Na pajis neve me një pushtet dhe udhëheqësi nga lartësia Jote, që mos të kemi nevojë për ndonjë miqësi tjetër përveç Teje!

٥٠-٤١

اَللَّهُمَّ حَقَّ الْيَقِينِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ مَرَاتِبِ الْيَقِينِ

41- O Allahu ynë! Na pajis me një dije të saktë që të na largojë nga çdo lëkundje dhe dyshim dhe na mundëso që të lartësohemi në gradat e dijes!

اَللَّهُمَّ الرَّشَادَ الْكَامِلَ مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِرْشَادِ مَنْ سِوَاكَ

42- O Allahu ynë! Na mundëso që të ecim në rrugën Tënde, që ta kuptojmë të vërtetën, të kemi lidhje të sinqerta shpirtërore me Ty, mendja dhe zemra jonë të mos të ketë pengesa për tu afruar tek Ti, në atë mënyrë që mos të kemi nevoj për ndonjë prijës tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَزْكِيَةً مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ سِوَاكَ

43- O Allahu ynë! Na i pastro ndjenjat tona, në mënyrë që edhe ndjenjat negative t’i kthejmë në ndjenja të hajrit dhe kursesi mos na lejo që ndjenjat t’i përdorim për diçka tjetër përveç në rrugën Tënde!

اَللَّهُمَّ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ كُلِّ وَسِيلَةٍ سِوَاكَ

44- O Allahu ynë! Na jep një qëndrim serioz në karakteret tona ndaj urdhërave dhe fshehtësive nga ana Jote, poashtu na mundëso që mos të kemi lëkundje shpirtërore në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndonjë rrugë përveç rrugës Tënde!

اَللَّهُمَّ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تَقِينَا وَتُغْنِينَا بِهِ عَنْ صِرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ

45- O Allahu ynë! Na udhëzo në rrugë të drejtë (siratal mustekim) siç i ke udhëzuar pejgamberët, evlijatë dhe njerëzit e mirë, në atë mënyrë që mos të hutohemi e të devijojmë në një rrugë të tillë që largon nga mirësitë e Tua të pafundshme!

اَللَّهُمَّ ذِكْرًا دَائِمًا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ ذِكْرِ مَا سِوَاكَ

46- O Allahu ynë! Na mundës që të të kujtojmë Ty duke bërë dhikër në çdo moment, në atë mënyrë që përmendja e gjërave të kota mos të del para përmendjes Tënde!

اَللَّهُمَّ ظَفَرًا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِعَانَةِ مَنْ سِوَاكَ

47- O Allahu ynë! Na mundëso një fitore nga madhështia Jote, në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për ndonjë mbështetje tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَوْفِيقًا فِي خِدْمَتِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَوْفِيقِ مَنْ سِوَاكَ

48- O Allahu ynë! Na jep sukses në shërbimet dhe në punat tona nga madhështia Jote, në atë mënyrë që të mos mashtrohemi me ndonjë sukses tjetër përveç suksesit që na dhuron Ti!

اَللَّهُمَّ غَلَبَةً عَلَى أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَأْيِيدِ مَنْ سِوَاكَ

49- O Allahu ynë! Na mundëso një fitore nga madhështia Jote ndaj armiqëve tanë, në atë mënyrë që të mos kemi nevojë të kërkojmë ndihmë prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ صَدَاقَةً دَائِمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِزَاغَةِ مَنْ سِوَاكَ

50- O Allahu ynë! Na jep një besnikëri ndaj urdhërave të Tu, në atë mënyrë që të mos dalim nga rruga e drejtë dhe mos të na orientojnë të tjerët përveç Teje!

اَللَّهُمَّ اسْتِقَامَةً تَامَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِضْلاَلِ مَنْ سِوَاكَ

51- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti rrugën Tënde të drejtë në mënyrë të plotë, që na mbron nga ndikimi i rrugëve të tjerë.

اَللَّهُمَّ عِنَايَةً كَامِلَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ عِنَايَةِ مَنْ سِوَاكَ

52- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një inajet-i kâmil (dhunti e sukses të përsosur) që të mos kemi nevojë ndonjë mirësi prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ رِعَايَةً وَفِيَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رِعَايَةِ مَنْ سِوَاكَ

53- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbikëqyrje mbi ne që të mos kemi nevojë për mbikëqyrje prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ كِلاَءَةً مَيْمُونَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كِلاَءَةِ مَنْ سِوَاكَ

54- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbrojtje aq të fortë mbi ne që të mos kemi nevojë për mbrojtje prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَوْفِيقًا فِي كُلِّ شَأْنِنَا مِنَ الْخَيْرِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَوْفِيقِ مَنْ سِوَاكَ

55- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti ndihmë që të kemi sukses në punët tona të hajrit, aq sa të mos kemi nevojë për ndihmë prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ حَوْلاً وَقُوَّةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ حَوْلِ وَقُوَّةِ مَنْ سِوَاكَ

56- O Allahu ynë! Çdo ngjarje zhvillohet me dijen dhe lejen Tënde. Kërkojmë nga Ti të na ngritësh neve me fuqinë Tënde ezeli dhe ebedi, që të mos kemi nevojë për fuqi prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ فَتْحًا مُبِينًا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ فَتْحِ مَنْ سِوَاكَ

57- O Allahu ynë! Na mundëso çlirim në botën shpirtërore poashtu edhe në botën materiale në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ مِلْكًا مَشْرُوعًا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَمَلُّكِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَاتِ

58- O Allahu ynë! Na jep pasuri që mund të harxhojmë në rrugën Tënde në atë mënyrë që mos të harxhojmë pasurinë përveç se në rrugën Tënde!

اَللَّهُمَّ تَقْدِيسَ سَرَائِرِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ الْهِمَّةِ النَّاقِصَةِ

59- O Allahu ynë! Na pastro zemrat, qëllimin, shpirtin dhe mendjen tonë nga çdo gjë negative që na dobëson vullnetin tonë për të ecur në rrugën Tënde!

اَللَّهُمَّ سَلاَمَةً تَامَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ سَلَامَةِ مَنْ سِوَاكَ

60- O Allahu ynë! Na jep paqe dhe siguri në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për paqen dhe sigurinë e dikujt tjetër përveç Teje!

٧٠٦١

اَللَّهُمَّ أَمْنًا وَأَمَانَةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ كُلِّ الْخِيَانَاتِ

61- O Allahu ynë! Na bëj prej njerëzve besnik e të sigurt dhe na mbro nga çdo tradhti e mundshme.

اَللَّهُمَّ عِزَّةً تَامَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِعْزَازِ مَنْ سِوَاكَ

62- O Allahu ynë! Na lartëso dhe na përforco neve në rrugën Tënde në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për ndonjë forcë tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ مَغْفِرَةً تَامَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ خِزْيِ يَوْمِ النَّدَامَةِ

63- O Allahu ynë! Na i fal gabimet dhe gjynahet tona në atë mënyrë që mos të jemi kokëulur në ditën kur shumica pendohen për veprat që i kanë bërë!

اَللَّهُمَّ هِبَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَسَئُّلِ مَنْ سِوَاكَ

64- O Allahu ynë! Na jep mirësi edhe materiale në atë mënyrë që të mos bëhemi lypës e të kërkojmë prej dikujt përveç Teje!

اَللَّهُمَّ رِزْقًا حَلاَلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الْمُحَرَّمَاتِ

65- O Allahu ynë! Na jep rizkun hallall në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për asnjë gjë haram apo të dyshimtë!

اَللَّهُمَّ عِلْمًا لَدُنِّيًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ مَالَايَعْنِيَّاتِ

66- O Allahu ynë! Na jep dije të dobishme në atë mënyrë që të mbrohemi nga çdo informacion i kotë që na largon nga Ti dhe që nuk na sjell përfitime për jetën tonë në Ahiret!

اَللَّهُمَّ رِفْعَةً مَعْنَوِيَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ كُلِّ رِفْعَةٍ صُورِيَّةٍ

67- O Allahu ynë! Na pastro dhe na zbukuro jetën tonë shpirtërore në atë mënyrë që mos t’i kërkojmë pozitat e përkohshme dhe mos të vrapojmë pas atyre!

اَللَّهُمَّ عِزَّةً تَامَّةً دَائِمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِعْزَازِ مَنْ سِوَاكَ

68- O Allahu ynë! Na ndero dhe na forco personalitetin tonë në atë mënyrë që mos të presim nderë prej dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ عَدَالَةً مَحْضَةً تَامَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ عَدَالَةٍ إِضَافِيَّةٍ

69- O Allahu ynë! Na mundëso që të jemi të drejtë në çdo punë qoftë në favor ose kundër neve, në atë mënyrë qe të mbrohemi nga çdo padrejtësi ndaj të tjerëve!

اَللَّهُمَّ حِلْمًا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ فَظَاظَةٍ وَغِلْظَةٍ

70- O Allahu ynë! Na i zbut ndjenjat tona, në atë mënyrë që kjo butësi të na mbroj neve nga çdo ashpërsi që mund t’i largojë njerëzit nga rruga Jote!

٨٠-٧١

اَللَّهُمَّ حِفْظًا تَامًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ حِفْظِ مَنْ سِوَاكَ

71-O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbrojtje, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për mbrojtjen e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ كَرَمًا وَإِكْرَامًا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ إِكْرَامِ مَنْ سِوَاكَ

72- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti që të jesh bujar ndaj neve dhe të na japësh mirësi në atë mënyrë që mos të presim bujarinë dhe mirësitë e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ اسْتِغْنَاءً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ سُؤَالِ مَنْ سِوَاكَ

73- O Allahu ynë! Na mundëso që të kërkojmë vetëm prej Teje, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për dikë tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ حِكْمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ فَلْسَفَةِ مَنْ سِوَاكَ

74- O Allahu ynë! Na jep neve urtësi, që ta kuptojmë metafizikën e ngjarjeve dhe që të arrijmë të kuptojmë urtësitë e urdhërave të Tu, në atë mënyrë që mos të gabojmë në mendimet tona e mos të ndikohemi nga filozofitë që na largojnë nga Ti!

اَللَّهُمَّ إِجَابَةً لِأَدْعِيَتِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَسَئُّلِ مَنْ سِوَاكَ

75- O Allahu ynë! Kërkojmë përgjigje lutjeve (duave) tona, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë të lutemi dhe të kërkojmë prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ وُدًّا تَامًّا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَوَادِّ مَنْ سِوَاكَ

76- O Allahu ynë! Na jep një dashuri ndaj Teje, në atë mënyrë që dashuritë (e përkohshme) të mos kalojnë përpara dashurisë Tënde!

اَللَّهُمَّ إِحْقَاقَ الْحَقِّ تُغْنِينَا بِهِ عَنِ الْغَدْرِ وَالظُّلْمِ

77- O Allahu ynë! Na bëj prej atyre që veprojnë me drejtësi, në atë mënyrë që mos të jemi prej zullumqarëve dhe na mbroj neve nga ata!

اَللَّهُمَّ قُدْرَةً وَقُوَّةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ قُدْرَةِ وَقُوَّةِ مَنْ سِوَاكَ

78- O Allahu ynë! Na forco ndaj sprovave deri në momentin e fundit të jetës sonë, në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndihmë në momentet e vështira prej dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ مَتَانَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنِ الْيَأْسِ وَالذِّلَّةِ

79- O Allahu ynë! Na jep vendosmëri të përsosur, në atë mënyrë që mos t’i humbim shpresat tona për shpëtim dhe mos të na poshtëroj dikush për shkak të besimit ndaj Teje!

اَللَّهُمَّ نَفْعًا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ مَنْفَعَةِ مَنْ سِوَاكَ

80- O Allahu ynë! Na dhuro gjëra të vyjshme dhe na bëj prej atyre që jemi të hajrit (dobishëm) për të tjerët, në atë mënyrë që mos të kërkojmë diçka nga të tjerët përveç Teje!

٩٠-٨١

اَللَّهُمَّ حَمْدًا وَثَنَاءً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنِ الْغَفْلَةِ وَالْكُفْرَانِ

81- O Allahu ynë! Na mundëso që në çdo moment të falenderojmë, të lartësojmë, të lavdërojmë vetëm Ty, në atë mënyrë që mos të bëhemi prej mosfalënderuesve e e prej atyre që janë në gaflet (përgjumësi).

اَللَّهُمَّ إِبْدَاءً مِنْ جَدِيدٍ لِخِدْمَتِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِعَانَةِ مَنْ سِوَاكَ

82- O Allahu ynë! Na mundëso një rifillim në punët tona dhe që të gjejmë zgjidhje problemeve tona, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ إِعَادَةً لِأَمْوَالِنَا وَأَمْلاَكِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِعَادَةِ مَنْ سِوَاكَ

83- O Allahu ynë! Pasurinë dhe mallrat që na i morrën me zullum, na mundëso që t’i marrim ato sërish dhe na ndihmo neve në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndihmën e tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ حَيَاةً هَنِيئَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِعَانَةِ مَنْ سِوَاكَ

84- O Allahu ynë! Na mundëso të jetojmë një jetë të rahatshme brenda kornizave të kënaqësisë Tënde në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndihmën e të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ أَغْنِنَا بِحَقِّهِمَا عَنْ رِعَايَةِ مَنْ سِوَاكَ

85- O Allahu ynë! Ti je Ehad (Një dhe i Vetëm) dhe Samed (që te gjitha krijesat kanë nevojë për Ty, kurse Ti nuk ke nevojë për askënd); posacërisht për shkak të këtyre dy emrave na mbro neve në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për mbrojtjen e të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ اقْتِدَارًا مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنِ اقْتِدَارِ مَنْ سِوَاكَ

86- O Allahu ynë! Na mundëso që të kemi sukses në punët tona, ku qëllimi ynë është kënaqësia Jote, në atë mënyrë që forca e dikujt tjetër mos të na mashtrojë sepse përkrahja dhe forca Jote na mjafton!

اَللَّهُمَّ تَقْدِيمًا فِي أُمُورِنَا الْمَعْنَوِيَّةِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَأْيِيدِ مَنْ سِوَاكَ

87- O Allahu ynë! Na mundëso të mbushemi me dijen Tënde, çështjet rreth Ahiretit të jenë primare në jetën tonë, poashtu çështjet shpirtërore të mos i harrojmë asnjëherë, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër në këtë temë, përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَوْبَةً نَصُوحًا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ تَوْبَةِ الْغَافِلِينَ

88- O Allahu ynë! Na mundëso që të pendohemi për gabimet tona dhe të largohemi nga ato sa më shpejt. Poashtu na mundëso të pendohemi nga gjynahet tona (me tevbe-i nasuha) në atë mënyrë që pendimi ynë të mos jetë prej pendimit të gafilëve.

اَللَّهُمَّ نُورًا مِنْ نُورِكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ أَنْوَارِ مَنْ سِوَاكَ

89- O Allahu ynë! Na ndriço me nurin Tënd punët dhe rrugën tonë, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndriçimin e rrugës dhe punëve tona nga të tjerët përveç Teje! 

اَللَّهُمَّ صَبْرًا جَمِيلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ شِكَايَةِ أَحْوَالِنَا

90- O Allahu ynë! Na jep durim (sabr-i xhemil) ndaj fatkeqësive, ashtu si i ke dhënë durim Jakubit (a.s) në atë mënyrë që ankesat tona mos tua shprehim të tjerëve!

١٠٠-٩١

اَللَّهُمَّ سَتْرًا لِعُيُوبِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ سَتْرِ مَنْ سِوَاكَ

91- O Allahu ynë! Na i mbulo gjynahet dhe gabimet tona, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për mbulimin e gabimeve tona prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ غِنًى مِنْ لَدُنْكَ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِغْنَاءِ مَنْ سِوَاكَ

92- O Allahu ynë! Na dhuro pasuri të hajrit, në atë mënyrë që të mbrohemi nga pasuritë që na dhurojnë të tjerët përveç Teje!

اَللَّهُمَّ صَبْرًا بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَأْيِيدِ مَنْ سِوَاكَ

93- O Allahu ynë! Na jep çdo lloj të durimit (sabrit), në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndonjë përkrahje të tjerëve përveç përkrahjes Tënde!

اَللَّهُمَّ تَضَرُّعًا وَتَوَاضُعًا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ تَمَلُّقِ مَنْ سِوَاكَ

94- O Allahu ynë! Na mundëso që të lutemi vetëm Ty dhe na mundëso që të jemi modest dhe të thjeshtë, në atë mënyrë që mos t’i lutemi e mos t’i kërkojmë askujt përveç Teje!

اَللَّهُمَّ بَصِيرَةً وَفِطْنَةً تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ دَلاَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

95- O Allahu ynë! Na i hap zemrat tona, na zgjero horizontin tonë, na mundëso që t’i shohim arsyet prapa gjërave sa më mirë, poashtu na mundëso që problemet tona t’i kalojmë duke i përdorur ndjenjat dhe logjikën tonë sikurse kanë menduar pejgamberët në kohët e vështria, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndonjë udhërrëfyes tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ عِزَّةً تُغْنِينَا بِهَا عَنِ التَّذَلُّلِ إِلَى مَنْ سِوَاكَ

96- O Allahu ynë! Na jep dinjitet, në atë mënyrë që mos të përulemi ndaj askujt përveç Teje!

اَللَّهُمَّ أَفْئِدَةً سَلِيمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنِ الْغِلِّ وَالْغِشِّ

97- O Allahu ynë! Na pastro zemrën, në atë mënyrë që në zemrat tona të mos gjendet dinakëria, armiqësia dhe urrejtja e mos t’i mashtrojmë njerëzit si i mashtrojnë munafikët!

اَللَّهُمَّ فِقْهَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ رَأْيِ مَنْ سِوَاكَ

98- O Allahu ynë! Na mundëso që të thellohemi në kuptimin e Kur’anit dhe haditheve të Pejgamberit (a.s), në atë mënyrë që të jemi larg mendimeve dhe pikëpamjeve të tjera!

اَللَّهُمَّ حَذَرًا مِنْ أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَحْذِيرِ مَنْ سِوَاكَ

99- O Allahu ynë! Na mundëso që të jemi të gatshëm ndaj armiqëve tanë dhe na mbroj neve, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

١٢٢-١٠٠

اَللَّهُمَّ عَدْلاً وَقِسْطًا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ كُلِّ جَوْرٍ وَظُلْمٍ

100- O Allahu ynë! Na jep drejtësi dhe ekuilibër në punët tona; të mos teprojmë e mos t’i shkelim të drejtat e të tjerëve, në atë mënyrë që mos të bëhemi prej të padrejtëve dhe zullumqarëve!

اَللَّهُمَّ حِكْمَةً وَفَصْلًا لِلْخِطَابِ تُغْنِينَا بِهِمَا عَنِ التَّكَلُّفَاتِ

101- O Allahu ynë! Na dhuro urtësi që t’i kuptojmë sekretet e botës shpirtërore, t’i kuptojmë mesazhet në botën materiale, na mundëso që urtësitë e dhuruara nga ana Jote të na ndihmojë në të folurit tanë, në atë mënyrë që mos të veshtirësohemi kur të shpjegojmë Ty dhe mrekullitë e Tua!

اَللَّهُمَّ اَلْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ مَوَدَّةِ وَمَحَبَّةِ مَنْ سِوَاكَ

102- O Allahu ynë! Na mundëso që të kemi dashuri të sinqertë ndaj Teje, poashtu dëshirojmë që edhe ne të meritojmë dashurinë Tënde, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për dashuri tjetër përveç dashurisë Tënde!

اَللَّهُمَّ حَيَاةً طَيِّبَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ عِيشَةٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ

103- O Allahu ynë! Na mundëso që jetën tonë të kalojmë gjithmonë në kornizat e hallallit, në atë mënyrë që të mbrohemi prej harameve dhe devijmeve që na largojnë nga Ti!

اَللَّهُمَّ لُطْفًا وَكَرَمًا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ لُطْفِ وَإِكْرَامِ مَنْ سِوَاكَ

104- O Allahu ynë! Kërkojmë mirësi, bujari e bereqet nga Ti, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ اِتِّقَاءً كَامِلاً تُغْنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ الْمَعَاصِي وَالْمَسَاوِي وَالشُّبُهَاتِ

105- O Allahu ynë! Kërkojmë mbrojtje dhe mbështetje nga Ti që jeta jonë të kalojë me urdhërat dhe ndalesat e Tua, në atë mënyrë që të jetojmë larg gjërave të dyshimta dhe larg harameve!

اَللَّهُمَّ صِيَانَةً عَنْ كُلِّ الْمَعَاصِي وَالْمَسَاوِي تُغْنِينَا بِهَا عَنْ صِيَانَةِ مَنْ سِوَاكَ

106- O Allahu ynë! Na mbroj neve nga gjërat negative, në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për mbrojtjen e dikujt tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ انْتِقَامًا مِنْ أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنِ انْتِقَامِ مَنْ سِوَاكَ

107- O Allahu ynë! Hakmirru ndaj zullumqarëve dhe armiqve tanë dhe dënoi ata, në atë mënyrë që mos të hakmirret dikush tjetër përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَعْيِيرًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَعْيِيرِ مَنْ سِوَاكَ

108- O Allahu ynë! Nxirri në pah gabimet e armiqëve tanë, dënoji ata në mënyrën më të rëndë, në atë mënyrë që mos të presim dënimin e tyre prej të tjerëve përveç Teje!

اَللَّهُمَّ تَبًّا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَتْبِيبِ مَنْ سِوَاكَ

109- O Allahu ynë! Ata të cilët i bëjnë armiqësi njerëzve që e përfaqësojnë Islamin, në qoftë se udhëzimi i tyre nuk është i mundshëm shkatërroi ata, në atë mënyrë që mos të presim ndihmën dhe forcën e tjerëve përveç Teje!

١١٠

اَللَّهُمَّ بَوْرًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِهْلاَكِ مَنْ سِوَاكَ

١١١

اَللَّهُمَّ تَرْذِيلًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَرْذِيلِ مَنْ سِوَاكَ

١١٢

اَللَّهُمَّ تَحْقِيرًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَحْقِيرِ مَنْ سِوَاكَ

١١٣

اَللَّهُمَّ تَذْلِيلًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَذْلِيلِ مَنْ سِوَاكَ

١١٤

اَللَّهُمَّ تَنْكِيلًا بِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِ عَنْ تَنْكِيلِ مَنْ سِوَاكَ

١١٥

اَللَّهُمَّ إِبَادَةً لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ إِبَادَةِ مَنْ سِوَاكَ

١١٦

اَللَّهُمَّ مُقَابَلَةً لِمَكْرِ أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُقَابَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

١١٧

اَللَّهُمَّ مُقَابَلَةً لِكَيْدِ أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُقَابَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

١١٨

اَللَّهُمَّ مُقَابَلَةً لِخِيَانَةِ أَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُقَابَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

١١٩

اَللَّهُمَّ مُقَابَلَةً لِاتِّهَامِ أَعْدَائِنَا بِالضَّلاَلَةِ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُقَابَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

١٢٠

اَللَّهُمَّ مُقَابَلَةً لِاتِّهَامِ أَعْدَائِنَا بِالْاِرْتِدَادِ تُغْنِينَا بِهَا عَنْ مُقَابَلَةِ مَنْ سِوَاكَ

١٢١

اَللَّهُمَّ قَهْرًا وَتَدْمِيرًا لِأَعْدَائِنَا تُغْنِينَا بِهِمَا عَنْ قَهْرِ وَتَدْمِيرِ مَنْ سِوَاكَ

١٢٢

اَللَّهُمَّ إِطْلَاقًا لِسَرَاحِ إِخْوَانِنَا الْمَسْجُونِينَ وَالْمَوْقُوفِينَ وَالْمُضْطَرِّينَ وَالْمَغْدُورِينَ وَالْمَظْلُومِينَ، تُغْنِينَا بِهِ عَنْ إِطْلاَقِ مَنْ سِوَاكَ

***

١

يَا مَنْ هُوَ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ؛ هَا نَحْنُ مُنْكَسِرُو القُلُوبِ…

٢

يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ؛ هَا نَحْنُ مُضْطَرُّونَ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْنَا اَنْفُسُنَا…

٣

إِنَّمَا نَشْكُوا بَثَّنَا وَحُزْنَنَا وَشِكَايَتَنَا وَكَمَدَنَا إِلَى اللهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّطِيفَةِ الْأَحَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَاءِ الْأَسْرَارِ، وَمَظْهَرِ الْأَنْوَارِ، وَمَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلاَلِ، وَقُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ

*

اَللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ، وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ، آمِنْ خَوْفِي، وَأَقِلْ عَثْرَتِي، وَأَذْهِبْ حُزْنِي وَحِرْصِي، وَكُنْ لِي، وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنِّي، وَارْزُقْنِي الْفَنَاءَ عَنِّي، وَلاَ تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا بِنَفْسِي، مَحْجُوبًا بِحِسِّي، وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَكْتُومٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

*

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ أَخْيَارِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

(آمين)

Perkthyer nga herkul.org

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...