Home » Child

Të gjitha rreth Child

Abdullah ibn Abbas r.a.

Abdullah ibn Abbas r.a.

“Ai është djalosh i pjekur, ka gjuhë dhe stil të të pyeturit, zemër dhe mend…” (Omer Ibnul Hattab) Ky shok i shquar i Pejgamberit a.s. ishte...

Abdullah bin Uthman r.a.

Abdullah bin Uthman r.a.

Ai është djali i vajzës së Pejgamberit (sas), Rukijjes (ra) me Othman ibn Affan (ra). Lindi në Abisini. Abdullahu (ra) humbi nënën e tij kur ishte 6...