Home » Trajtesa

Të gjitha rreth Trajtesa

Mospranimi i Fajit

Vlerësoni Mospranimi i fajit dhe dredhia e shejtanit   Një tjetër nga dredhitë e rëndësishme të shejtanit është: shtytja e njeriut për të mos...

Dhenia iftar agjeruesve

Vlerësoni Në një transmetim nga Ibn-Hibban, Pejgamberi a.s. në kuptim kishte thënë: “Në Ramazan, kushdo që e ushqen një agjërues (dhenia iftar)...

Për postimet e reja

Join 21 other subscribers

Ramazani 2021

13/04/2021
9 hours to go.
Scroll Up