Home » Trajtesa » Ramazani

Të gjitha rreth Ramazani

Dhenia iftar agjeruesve

Në një transmetim nga Ibn-Hibban, Pejgamberi a.s. në kuptim kishte thënë: “Në Ramazan, kushdo që e ushqen një agjërues (dhenia iftar) nga...

Agjerimi i vërtetë

Agjerimi i vërtetë

Njeriu gjendet pranë Zotit të tij, për aq sa është larg vetes së tij Kush qëndron pranë gjërave të kësaj bote, largohet prej gjërave të jetës së...

Për postimet e reja

Join 35 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 30/06/2022 – 09/07/2022 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...