Home » Trajtesa » Ramazani

Të gjitha rreth Ramazani

Dhenia iftar agjeruesve

Në një transmetim nga Ibn-Hibban, Pejgamberi a.s. në kuptim kishte thënë: “Në Ramazan, kushdo që e ushqen një agjërues (dhenia iftar) nga...

Agjerimi i vërtetë

Agjerimi i vërtetë

Njeriu gjendet pranë Zotit të tij, për aq sa është larg vetes së tij Kush qëndron pranë gjërave të kësaj bote, largohet prej gjërave të jetës së...

Unsupported request - method type: get

Për postimet e reja

Join 39 other subscribers

Data e Rradhës

  • Fillimi i Ramazanit 23/03/2023 Kush agjëron me sinqeritet dhe duke besuar e pritur sevapet e Allahut si dhe duke falur namazin e teravisë, pastrohet nga mëkatet si të kishte lindur sot nga nëna e tij. Cka mund të bëjë për të përfituar sa më shumë prej begatisë së Ramazanit? Lexo... Pyetje-përgjigje rreth agjërimit