Home » Trajtesa » Ramazani

Të gjitha rreth Ramazani

Dhenia iftar agjeruesve

Vlerësoni Në një transmetim nga Ibn-Hibban, Pejgamberi a.s. në kuptim kishte thënë: “Në Ramazan, kushdo që e ushqen një agjërues (dhenia iftar)...

Agjerimi i vërtetë

Agjerimi i vërtetë

Vlerësoni Njeriu gjendet pranë Zotit të tij, për aq sa është larg vetes së tij Kush qëndron pranë gjërave të kësaj bote, largohet prej gjërave të...

Për postimet e reja

Join 26 other subscribers

Kurban Bajrami20/07/2021
Gezuar Bajramin