Enciklopedia Tebei Tabiinet shqip

“Më i miri nga të gjithë njerëzit është shekulli im (sahabët), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tabiinet), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tebei tabiinet).” Hadith (Buhariu, Muslimi, Ibni Maxhe)


Abdullah ibn Mubarek – Tebei Tabiinet shqip

Prindërit: Data/Vendi i Lindjes: 118 AH () Vendi i ndërrimit jetë: 181 AH () Vendbanimet: Merv Fëmijët: Abdullah ibn Mubarek ...
Me shume
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up