Enciklopedia Tabiinet

“Më i miri nga të gjithë njerëzit është shekulli im (sahabët), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tabiinet), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tebei tabiinet).” Hadith (Buhariu, Muslimi, Ibni Maxhe)


Masruk ibn El-Ajda – Enciklopedia Tabiinet

Dy gjeneratat e para të islamit, përkatësisht sahabët dhe ata që i pasuan ata ishin absolutisht të etur dhe të ...

Ebu Hanife (Numan bin Thabit) – Enciklopedia Tabiinet

Ebu Hanife, imami i shkollës, i drejtimit juridik e fetar. Një mjeshtër i mjeshtrave, ai që u ka diktuar mendimet ...

Hasan el Basri – Tabiinet

Ky është Ebu Seid el Hasen bin Ebil Hasen el Basrij. U lind në vitin e dytë të sundimit të ...

Uvejs el Karni

Muhamed s.a.v.s. ka treguar për Uvejs Karenijun pa e parë fare. Ka thënë: “(Ai është) prej Jemenit, nga qyteti Karen, ...

Omer ibn Abdulaziz

Omeri lindi në qytetin Hulvan të Egjiptit. Ai jetoi në Egjipt afro 20 vjet. Që në fëmijëri e mësoi Kur’anin ...

Ahnef ibn el Kajs (r.a) – Tabiinet shqip

Ahnef ibn el-Kajs (r.a) është njëri nga tabiinet qe njihet per devotshmërinë dhe urtësinë e tij. Një ditë ai po ...