Home » Keni kerkuar per namazi

Rezultatet e kërkimit për -namazi


Namazi i Teravive

Namazi i Teravive Fjala Teravih është shumësi i fjalës arabe “terviha” dhe ka kuptim “të pushosh, apo të qetësohesh”. Gjatë muajit të Ramazanit, pas namazit të jacisë...

Namazi (Shtamba e Thyer 1)

1. Veprimet duhet të jenë bartëse të kuptimeve Në lidhjen e njeriut me Zotin, kryesore është kuptimi, ndjenja dhe shpirti. Mirëpo, bartëse të tyre janë shprehjet, format...

Filloj namazin

SUBHANEKE Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ue tebarekesmuke ue te’ala xheduke ue la ilahe gajruk. EL – FATIHA E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim Bismil-lahi Rrahmani...

Duate – Lutjet e namazit

1.Subhâneke Subhâneke Allâhumme ue bihamdike, Ue tebârakesmuke ue te’âla xhedduke  Ue lâ ilâhe gajruke. Kuptimi: “O All-llahu im, Ti je larg çdo të mete, dhe lavdia të...

Nata e madhe, Israja dhe Miraxhi 2023

Këtë vit nata e madhe e Miraxhit daton me 27 Shkurt 2022, e Diele. Pse kjo natë është e vecantë? Në fundet e periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të profetësisë në Mekë, në...

Kalkulatori i Zekatit – Llogaritja online

Zekati – Shtylla e tretë e Islamit, një akt pastrimi financiar Myslimanët që zotërojnë pasuri e asete mbi një prag të caktuar financiar (nisab) për më shumë se 12...

Për postimet e reja

Join 48 other subscribers

Data e Rradhës

  • Fillimi i Ramazanit 11/03/2024 Kush agjëron me sinqeritet dhe duke besuar e pritur sevapet e Allahut si dhe duke falur namazin e teravisë, pastrohet nga mëkatet si të kishte lindur sot nga nëna e tij. Cka mund të bëjë për të përfituar sa më shumë prej begatisë së Ramazanit? Lexo... Pyetje-përgjigje rreth agjërimit