Home » Keni kerkuar per namazi

Rezultatet e kërkimit për -namazi


Namazi i Teravive

Namazi i Teravive Fjala Teravih është shumësi i fjalës arabe “terviha” dhe ka kuptim “të pushosh, apo të qetësohesh”. Gjatë muajit të Ramazanit, pas namazit të jacisë...

Namazi (Shtamba e Thyer 1)

1. Veprimet duhet të jenë bartëse të kuptimeve Në lidhjen e njeriut me Zotin, kryesore është kuptimi, ndjenja dhe shpirti. Mirëpo, bartëse të tyre janë shprehjet, format...

Filloj namazin

SUBHANEKE Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ue tebarekesmuke ue te’ala xheduke ue la ilahe gajruk. EL – FATIHA E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim Bismil-lahi Rrahmani...

Duate – Lutjet e namazit

1.Subhâneke Subhâneke Allâhumme ue bihamdike, Ue tebârakesmuke ue te’âla xhedduke  Ue lâ ilâhe gajruke. Kuptimi: “O All-llahu im, Ti je larg çdo të mete, dhe lavdia të...

Ebu Hamid el Gazali, autoritet i Islamit

Marre nga Dorian Demetja, Drejtoria e Kulturës dhe e Arsimit, KMSH GJENDJA E SHEKULLIT XI Në shekullin e XI, bota islame filloi të humbë ndikimin dhe përparësinë e...

Tre fëmijët dhe Pejgamberi a.s.

Shkrimi ka të bëjë për tre fëmijët dhe qasjen e Pejgamberit tonë (paqja qoftë mbi të) me ta. Ebu Umejri r.a Ai është djali i Ebu Talhas r.a. (një nga të shquarit e...

Për postimet e reja

Join 27 other subscribers

Tre muajt e begatë03/02/2022
14 days to go.