Home » Sahabet » Abdullah bin Uthman r.a.

Ai është djali i vajzës së Pejgamberit (sas), Rukijjes (ra) me Othman ibn Affan (ra). Lindi në Abisini.

Abdullahu (ra) humbi nënën e tij kur ishte 6 vjeç. Dashuria e Zotërisë Sone (sas) ndaj nipit të Tij u rrit më shumë. Por, Abdullah (ra) ndërroi jetë tre vjet pas nderrimit jete së nënës së tij.

Pejgamberi a.s. me lot e varrosi nipin e tij Abdullahun (ra) me duart e Veta.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up