Kuran

“Ata që e lexojnë Kuranin janë të dashurit e të zgjedhurit e Allahut”. (Nesaiu dhe Ibn Maxhe)

Kurani vazhdon t’ua ndriçojë zemrat atyre që i drejtohen atij me gjithë zemër dhe t’ua pëshpërisë enigmat më intime të ekzistencës atyre që munden t’ia hapin shpirtin atij. Po, edhe sikur një herë t’i drejtohet njeriu atij me gjithë zemër, nuk shpëton dot më nga ndikimi i tij.

Mësimi i leximit të Kuranit

 “..dhe lexoje Kur’anin me tertil ( si e meriton ai të lexohet, ashtu si edhe ka zbritur)”. (El-Muzemil:4)

“Ai që e lexon rrjedhshëm Kuranin është bashkë me melaqet e nderuara, ndërsa ai që e lexon Kuranin me vështirësi, ngaqë nuk i zotëron mirë rregullat, ka dy shpërblime”. (Buhariu dhe Muslimi)

Aplikacione ku rregullat e leximit jane me ngjyra vecuese

Disa shkrime te dobishme rreth leximit te Kuranit: