Enciklopedia Dijetaret Islam

“Allahu do të ngrejë për këtë umet në krye të çdo qindvjeçari atë/ata që do të përtërijë fenë (muxhedid)”. I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selam)


Dijetaret sipas shekujve (pas hixhretit): Shekulli 3, Shekulli 6, Shekulli 14


Ebu Hamid el Gazali, autoritet i Islamit

Marre nga Dorian Demetja, Drejtoria e Kulturës dhe e Arsimit, KMSH GJENDJA E SHEKULLIT XI Në shekullin e XI, bota ...

Bediuzzaman Said Nursi

Bediuzzaman Said Nursi u lind në Turqinë Lindore më 1876 dhe ndërroi jetë në 1960 në moshën tetëdhjetë e trevjeçare, ...

Imam Buhariu – ekspert i hadithit

Emri i Plotë: Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-BukhariPrindërit: Ismail Ibn Ibrahim / Viti/Vendi i ...