Home » Sahabet » Zejneb binti Huzejme r.a. – Nena e te varferve

Në vitin 3 Hixhri, në moshën 56 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e pestë, Zejneb bintu Huzejme, i shoqi i të cilës kishte rënë dëshmor në Bedër. Ajo lindi në vitin 26 Hixhri dhe ndërroi jetë pasi jetoi vetëm 8 muaj me Profetin a.s., në vitin 4 Hixhri, rreth 7 vjet para se të ndërronte jetë Profeti a.s.

Ajo thirrej “Nëna e të varfërve”. Fillimisht martohet me të Ubejde ibën el Harith dhe pasi ai ra dëshmor në Betejën e Bedrit ajo bëhet nëna e besimtarëve. Burimi

Kur i ra dëshmor burri, Zejnebeja ishte e angazhuar me ofrimin e ndihmës për të plagosurit dhe lidhjen e plagëve, e vrasja e burrit nuk e ndaloi nga kryerja e kësaj detyre. Vazhdoi ta kryej këtë detyrë me përgjegjësi derisa Allahu u mundësoi besimtarëve fitore në këtë betejë të parë kundër idhujtarëve. Kur kuptoi i dërguari i Allahut s.a.v.s. për durimin, vendosmërinë dhe xhihadin e saj, dhe se nuk ka kush kujdeset për të, e kërkoi për martesë dhe e mori në mbrojtje të Tij. Me këtë, i dërguari i Allahut s.a.v.s. bëri për te një satisfaksion pasi mbeti pa mbështetës dhe ndihmues. Burimi

Për postimet e reja

Join 21 other subscribers

Ramazani 2021

13/04/2021
Scroll Up