Home » Lexim » Enciklopedia Sahabet » Maria el Kibtijje r.a. – Nena e Ibrahimit

Egjiptiane, që i dhurohet Profetit a.s. në vitin 7 Hixhri, nga El Mukaukis, patriarku i Egjiptit, e cila ndërroi jetë në vitin 16 Hixhri, rreth 5 vite pasi ndërroi jetë Profeti a.s.

Ajo është Marie bintu Shem’un, prej kobtëve të Egjiptit, nëna e Ibrahimit: robëresha e Profetit a.s., e cila e pranoi Islamin dhe u përkushtua në fe. Ajo u lind në territorin e quajtur Hafn, prej territoreve të Ensin-ës në Egjipt. Ajo ishte e bardhë dhe qe dhuratë që El Mukaukisi (prej kobtëve të Egjiptit), qeverisësi i Aleksandrisë dhe Egjiptit, ia dhuroi Profetit a.s. në vitin 7 Hixhri dhe bashkë me të i dhuroi edhe motrën e saj Sijrinin. Profeti a.s. Sijrinin ia dhuroi Hasen ibën Thebitit – poetit – i cili lindi me të AbduRrahman ibën Hasenin, ndërsa Marijen r.a. e mbajti për vete dhe ajo i lindi atij a.s. Ibrahimin, të vetmin fëmijë që ai pati me gratë e tjera veç Hadixhes r.a.

Jekuti thotë: Kur El Hasen ibën Aliu r.a. mësoi se Maria r.a. ishte nga territori i Hafnit, ai bisedoi me Muauijen r.a. dhe në nderim të saj ua hoqën taksën banorëve të asaj zone. Kur Profeti a.s. ndërroi jetë, financimin e saj e mori përsipër Ebu Bekri r.a. dhe pas tij Omari r.a. Ajo ndërroi jetë në kalifatin e Umarit r.a., në Medine. Vetë Umari r.a. personalisht është parë t’i tubonte njerëzit që të prezantonin në xhenazen (kortezhin) e saj. Ajo u varros në El Baki’a. Asaj i atribuohet “Meshrab (çardaku) i Umi Ibrahimit” në El Alije – në Medinë – ku ajo qëndroi kur erdhi fillimisht.

Në vitin e nëntë hixhrij (viti 630 G) lindi djalë të cilin i Dërguari i All-llahut e emërtoi Ibrahim i cili kur i
mbushi tetëmbëdhjetë muaj u sëmur dhe ndërroi jetë. Gjatë varrimit të djalit lot u panë në sytë e të Dërguarit të All-llahut, sal-lallllahu alejhi ve sel-lem. Kur njëri prej të pranishmëve e pyeti për lotët tha: Ato janë mëshirë. Mu në atë ditë humbi drita e diellit dhe i Dërguari i All-llahut, i tuboi njerëzit duke u shpjeguar realitetin që ajo nuk ka ndodh për shkak të vdekjes së Ibrahimit dhe se ajo ndodhi është shenjë (argument) e madhërisë së All-llahut. Pas hutbes ata u falën deri sa përsëri u paraqit dielli.
Pesë vitet e fundit jetoi e tërhequr prej jetës duke mos dalë prej shtëpisë përpos për të vizituar varrin e të Dërguarit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. Xhenazen ia fali Omeri, radijall-llahu anhu, dhe u varros në varrezat El Beki’. Burimi

 

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Për postimet e reja

Join 40 other subscribers

Data e Rradhës

No upcoming events