Home » Sahabet » Dihjetul Kelbi (r.a) – Jete Sahabesh

Dihje (r.a) ishte prej Ensarëve, emri i tij i vërtetë është Dihje bin .

Dihje merrej me tregti, edhe para se të bëhej mysliman kishte simpati ndaj të dërguarit të t dhe sa herë që e vizitonte i sillte dhurata të ndryshme.

Dihje mori pjesë në të gjitha luftërat që zhvilloi (a.s). Ndërsa në vitin e 7 të Hixhretit, shkoi tek Perandori i Bizantit si ambasador i të dërguarit të t dhe e ftoi perandorin në Islam.

Dihje (r.a) do ti vazhdonte shërbimet ndaj Islamit edhe në kohën e t (a.s), edhe në kohën e 4 kalifëve.

Gjenealogjia

Emri i plote: Dihja bin Halifa

Prinderit: Halifa b. Ferwah,

Vella/Moter: Sharaf bint Khalifa

Data/Vendi i Lindjes: Medine

Data/Vendi i nderrimit te jetes: ~50 H (Medine/Egjipt)

: Durrah bint Ebi Leheb

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up