Home » Oqean çështjesh » Zgjerimi i Zemrës

Kur Pejgamberi, s.a.v.s., sahabëve u citoi tekstin e Kur’anit: “Atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia zgjeron zemrën për (ta pranuar) Islamin”,   është pyetur: “Si shpjegohet dhe kuptohet fjala: zgjerim i zemrës nga teksti i Kur’anit fisnik?”

Pejgamberi, s.a.v.s., u përgjigj: “Ajo është dritë, e cila kur depërton në zemrën e njeriut e zgjeron kraharorin (d.m.th. zgjeron horizontin dhe imazhin e tij -vër. e përkthyesit)”. Më pastaj u pyet: “A mund të vërehen këto reflekse (alamete) te njeriu?”

Pejgamberi, s.a.v.s., u përgjigj: “Po, këta persona më tepër i kushtojnë rëndësi Ahiretit se sa dunjasë dhe përgatiten për vdekje para se të arrijë ajo.”

Për postimet e reja

Join 21 other subscribers

Ramazani 2021

13/04/2021
Scroll Up