Home » Oqean çështjesh » Në emër të Pronarit

Hz.Musait a.s. nga Allahu fuqiplotë (xh.xh) i erdhi një thirrje e këtillë:

-O Musa, u sëmura, përse nuk erdhe të pyesësh për Mua?

Përballë kësaj pyetjeje, Hz.Musa i habitur u lut:

-O Zot, Ti je larg nga  çdo mangësi dhe dobësi, ma trego kuptimin e kësaj thirrjeje.

Allahu i Gjithmëshirshëm urdhëroi kështu:

-Njëri nga robërit e Mi të sinqertë u sëmur, përse nuk e vizitove atë?

***

Allahu është bashkë me të pafuqishmit, të moshuarit dhe të sëmurët. Kur Allahu (xh.xh.) i merr nën mbrojtjen e Tij këta njerëz e urdhëron kështu; kush e di sa lartë i vlerëson punët e atyre që punojnë në emër të Tij, që urdhërojnë për të mirë e largojnë nga e keqja, dhe se çfarë trajtimi e mbrojtjeje do t’i ofrojë atyre. Allahu (xh.xh.) mund ta mbajë të barazvlefshëm mosrespektin karshi Tij me lëndimin e njerëzve që i ka zgjedhur si udhëzues.

Shto koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Connection error. Connection fail between instagram and your server. Please try again

Për postimet e reja

Join 23 other subscribers

Kurban Bajrami20/07/2021
Gezuar Bajramin
Scroll Up