Home » Oqean çështjesh

Të gjitha rreth Oqean çështjesh

Heroi që e harron Xhennetin

Udhëzuesi i vërtetë është heroi që e kupton kohën në të cilën jeton, duke përbuzur të gjitha stolitë dhe zbukurimet e kësaj bote. Duke nxituar të...

Zgjerimi i Zemrës

Kur Pejgamberi, s.a.v.s., sahabëve u citoi tekstin e Kur’anit: “Atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia zgjeron zemrën për (ta pranuar) Islamin”,  ...

Në emër të Pronarit

Hz.Musait a.s. nga Allahu fuqiplotë (xh.xh) i erdhi një thirrje e këtillë: -O Musa, u sëmura, përse nuk erdhe të pyesësh për Mua? Përballë kësaj...

Për postimet e reja

Join 51 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...