Home » Sahabet » Umm Uaraka bint Abdullah (r. anha) – Sahabet grua

Emri i plotë: Umm Uaraka bint ‘Abdullah bin al-Harith b. ‘Uwaymar b. Naufal al-ia
Prindërit: Abdullah bin al-Harith b. ‘Uwaymar
Data/Vendi i Lindjes: (Medine)
Vëllezërit/motrat:
Data/Vendi i ndërrimit jetë: (Medine)
Vendbanimet: (Medine)
Bashkëshorti/ja:
Fëmijët:

Umu Uaraka ishte një grua që donte të luftonte në rrugën e t dhe të bëhej dëshmore. Përderisa ishte duke u  krijuar një ushtri për Betejën e Bedrit, ajo shkoi te (a.s) dhe tha: “O i Dërguari i t! A do të më lejoni të marr pjesë në ushtri? Unë do t’i mjekoj ushtarët e plagosur dhe do të kujdesem për pacientët. Ndoshta do të më lejoj të bie dëshmore”. Sidoqoftë, (a.s) nuk lejoi që asnjë grua të merrte pjesë në Betejën e Bedrit. Për kundër kësaj, ai i tha Umu Uaraka-së,” do t’ju lejojë të bieni dëshmore. Pas kësaj ndodhie, i Dërguari i t (s.a.v.) i drejtohej asaj si “dëshmore” sa herë që e shihte.

(a.s.) e vizitonte Umu Uaraka-në herë pas here dhe e pyeti se si ishte. Shokët treguan respekt për të.

Umm Waraka kishte shumë njohuri për çështjet fetare. Ajo u përpoq t;a praktikonte Islamin në mënyrën më të mirë. Ajo e ndihmoi familjen e saj për këtë.

Kishte një skllav mashkull dhe femër. Ajo u tha trashëgimtarëve të saj t’i lirojnë ato pas vdekjes së saj. Skllevërit donin të ishin të lirë menjëherë. Me mashtrimin e Satanit, skllevërit e martirizuan atë në mënyrë që të lirohen.

Ky incident ndodhi gjatë kalifatit të Hz. it. Sapo Hz. i dëgjoi për këtë, ai tha: “I Dërguari i t e tha të vërtetën”. Ai e kuptoi që martirizimi i Umu Uaraka-së ndodhi ashtu siç e kishte parashikuar i Dërguari i t.

Ky incident i shqetësoi shumë muslimanët. Hz. i donte që vrasësit të kapeshin menjëherë. Ata u kapën dhe u ekzekutuan. Njerëzit e parë që u varën në Medine ishin ata dy skllevër.

Hz. Umeri u thoshte miqve herë pas here: “Le të shkojmë të vizitojmë varrin e ataj dëshmoreje”. Pastaj, ata do të shkonin për të vizituar varrin e saj.

qoftë i kënaqur me ta!

Usdu’l-Ghaba, 5: 626.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up