Home » Oqean çështjesh » Heroi që e harron Xhennetin

Udhëzuesi i vërtetë është heroi që e kupton kohën në të cilën jeton, duke përbuzur të gjitha stolitë dhe zbukurimet e kësaj bote.

Duke nxituar të kryejë obligimin e tij, vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut xh.sh, ai madje i harron -qoftë përkohësisht- edhe mirësitë e t.

Udhëzuesi duhet të jetë i këtillë, që të jetë i këtillë, që të gëzojë kënaqesinë e Allahut dhe në të njëjtën kohë, atyre që janë përreth tij, t’u qetësohet zemra nga fjalët dhe veprat e tij.

Risale i-Nur;  Rruget:170 
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up