Home » Sahabet » Hamna binti Xhahsh (r.anha) – Sahabet grua

Hz. Hamna ishte vajza e Umejme binti Abdulmuttalibit (vajzës së Abdulmuttalibit Umejmes), pra vajza e hallës së Profetit(s.a.v). Ajo ishte gjithashtu motra e Zejneb binti Xhahshit, një nga gratë e Profetit. Kështu, ajo ishte kunata e Profetit. Ajo u bë muslimane në vitet e para të Islamit. Ajo ishte besnike ndaj Profetit me zemrën e saj. Ajo ishte martuar me Mus’ab bin Umejrin, një nga shokët e shkëlqyeshëm. Ata kanë pasur një jetë të lumtur.

Hz. Mus’ab mori pjesë në betejën e Uhudit dhe luftoi heroikisht. Myslimanët ishin gati të fitonin një fitore të madhe por kur harkëtarët e vendosur nga i Dërguari i Allahut u larguan nga vendet e tyre, rrjedha e betejës ndryshoi. Myslimanët u mundën. Gjithashtu kishte thënie se i Dërguari i Allahut kishte rënë shehid.

Kur sahabët femra që ishin në Medinë dëgjuan këtë, ata vrapuan në vijën e betejës. Hamna binti Xhahsh, gruaja e Mus’ab bin Umejrit, ishte gjithashtu midis tyre. Kur dëgjuan se i Dërguari i Allahut ishte i gjallë, ata u bënë shumë të lumtur.

Sidoqoftë, Hz. Mus’ab u martirizua( u be shehid). Përveç kësaj, Vëllai i Hz. Hamna’s Abdullah bin Xhahsh dhe daja e saj Hz. Hamzas u martirizua gjithashtu. Profeti dëshironte t’ia jepte këtë lajm vetë Hamnes. Kur Hamna iu afrua, ai tha: “O Hamna! Tregoni durim dhe kërkoni shpërblim nga Allahu! ” Hamna tha: “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim? ” Profeti tha: “Për dajën tënde Hz.Hamzen. ‘’Hz. Hamna ishte një grua që besonte në kader. Ajo tha, “Ne jemi rroberit e Allahut dhe do t’i kthehemi Atij. Allahu e mëshiroftë dhe faltë! Allahu i dhëntë atij lajmin e gëzuar dhe e gëzoftë me shpërblimin e martirizmit! ”

Profeti tha: “O Hamna! Trego durim dhe kërko shpërblim nga Allahu!” Hamna tha: “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim?” Profeti tha: “Për vëllain tënd”. Hz. Hamna tha me durim dhe vendosmëri, “Ne jemi rrob të All-llahut dhe do t’i kthehemi Atij. Allahu e tregoftë mëshirën dhe faltë!

Profeti tha: “O Hamna! Trego durim dhe kërko shpërblim nga Allahu!” Hamna tha në hezitim, “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim?”

Profeti tha: “Për Mus’ab bin Umejrin”. Hz. Hamna, e cila nuk e kishte humbur durimin dhe vendosmërinë e saj deri në atë kohë, u ndryshua papritmas. Ajo mendoi për fëmijët e saj dhe filloi të qajë duke thënë: “Mjerë unë!” Pas kësaj, i Dërguari i Allahut (s.a.v.) tha:

“Nuk ka dyshim se një burrë ka një vend të veçantë në sytë e gruas së tij. Hamna tregoi durim dhe vendosmëri kur dëgjoi për vdekjen e xhaxhait të nënës dhe vëllait të saj, por ajo nuk mund të ruajë vendosmërinë e saj kur dëgjoi vdekjen e burrit të saj. ”

Hz. Hamna nuk mund të tregonte të njëjtin durim për burrin e saj, por ajo nuk kundërshtoi kaderin. Ajo u qetësua me lutjen dhe ngushëllimin e të Dërguarit të Allahut.
Hamna më vonë u martua me Talha bin Ubejdullahun, një nga dhjetë sahabët të cilëve iu dha lajmi i mirë se ata do të shkonin në Parajsë. Ata drejtuan një jetë të lumtur. Ata kishin dy fëmijë të quajtur Muhamed dhe Imran.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up