Home » Lexim » Enciklopedia Sahabet » Hamna binti Xhahsh (r.anha) – Sahabet grua

Hz. Hamna ishte vajza e Umejme binti Abdulmuttalibit (vajzës së Abdulmuttalibit Umejmes), pra vajza e hallës së Profetit(s.a.v). Ajo ishte gjithashtu motra e Zejneb binti Xhahshit, një nga gratë e Profetit. Kështu, ajo ishte kunata e Profetit. Ajo u bë muslimane në vitet e para të Islamit. Ajo ishte besnike ndaj Profetit me zemrën e saj. Ajo ishte martuar me Mus’ab bin Umejrin, një nga shokët e shkëlqyeshëm. Ata kanë pasur një jetë të lumtur.

Hz. Mus’ab mori pjesë në betejën e Uhudit dhe luftoi heroikisht. Myslimanët ishin gati të fitonin një fitore të madhe por kur harkëtarët e vendosur nga i Dërguari i Allahut u larguan nga vendet e tyre, rrjedha e betejës ndryshoi. Myslimanët u mundën. Gjithashtu kishte thënie se i Dërguari i Allahut kishte rënë shehid.

Kur sahabët femra që ishin në Medinë dëgjuan këtë, ata vrapuan në vijën e betejës. Hamna binti Xhahsh, gruaja e Mus’ab bin Umejrit, ishte gjithashtu midis tyre. Kur dëgjuan se i Dërguari i Allahut ishte i gjallë, ata u bënë shumë të lumtur.

Sidoqoftë, Hz. Mus’ab u martirizua( u be shehid). Përveç kësaj, Vëllai i Hz. Hamna’s Abdullah bin Xhahsh dhe daja e saj Hz. Hamzas u martirizua gjithashtu. Profeti dëshironte t’ia jepte këtë lajm vetë Hamnes. Kur Hamna iu afrua, ai tha: “O Hamna! Tregoni durim dhe kërkoni shpërblim nga Allahu! ” Hamna tha: “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim? ” Profeti tha: “Për dajën tënde Hz.Hamzen. ‘’Hz. Hamna ishte një grua që besonte në kader. Ajo tha, “Ne jemi rroberit e Allahut dhe do t’i kthehemi Atij. Allahu e mëshiroftë dhe faltë! Allahu i dhëntë atij lajmin e gëzuar dhe e gëzoftë me shpërblimin e martirizmit! ”

Profeti tha: “O Hamna! Trego durim dhe kërko shpërblim nga Allahu!” Hamna tha: “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim?” Profeti tha: “Për vëllain tënd”. Hz. Hamna tha me durim dhe vendosmëri, “Ne jemi rrob të All-llahut dhe do t’i kthehemi Atij. Allahu e tregoftë mëshirën dhe faltë!

Profeti tha: “O Hamna! Trego durim dhe kërko shpërblim nga Allahu!” Hamna tha në hezitim, “O i Dërguari i Allahut! Për kë do të tregoj durim?”

Profeti tha: “Për Mus’ab bin Umejrin”. Hz. Hamna, e cila nuk e kishte humbur durimin dhe vendosmërinë e saj deri në atë kohë, u ndryshua papritmas. Ajo mendoi për fëmijët e saj dhe filloi të qajë duke thënë: “Mjerë unë!” Pas kësaj, i Dërguari i Allahut (s.a.v.) tha:

“Nuk ka dyshim se një burrë ka një vend të veçantë në sytë e gruas së tij. Hamna tregoi durim dhe vendosmëri kur dëgjoi për vdekjen e xhaxhait të nënës dhe vëllait të saj, por ajo nuk mund të ruajë vendosmërinë e saj kur dëgjoi vdekjen e burrit të saj. ”

Hz. Hamna nuk mund të tregonte të njëjtin durim për burrin e saj, por ajo nuk kundërshtoi kaderin. Ajo u qetësua me lutjen dhe ngushëllimin e të Dërguarit të Allahut.
Hamna më vonë u martua me Talha bin Ubejdullahun, një nga dhjetë sahabët të cilëve iu dha lajmi i mirë se ata do të shkonin në Parajsë. Ata drejtuan një jetë të lumtur. Ata kishin dy fëmijë të quajtur Muhamed dhe Imran.

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...