Home » Khazraj » Page 2

Të gjitha rreth Khazraj

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

“Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s. Kur Gadishulli Arab u ndriçua me dritën e...

Thabit ibnu Kajs r.a.

Thabit ibnu Kajs r.a.

“Testamenti i asnjë njeriu nuk është realizuar, pas vdekjes së vet, përveç testamentit të Thabit Ibnu Kajsit.” Thabit ibnu Kajsi ishte njëri nga...

Zejd ibn Thabit r.a.

Zejd ibn Thabit r.a.

“Vallë, kush do të thurë vargje pas Hasanit dhe birit të tij? Vallë, kush do të ketë retorikë si Zejd ibnu Thabiti?” Hasan ibnu Thabiti Viti i dytë...