Home » Lexim » Enciklopedia Sahabet » Sheddad bin Eus (r.a.) – Shoket e Pejgamberit a.s.

Emri i plotë: Sheddad bin Eus bin Thabit b. al-Mandhur b. Haram b. ‘Amr b. Zayd Manat b. ‘Adi b. ‘Amr b. Malik
Prindërit: Eus bin Thabit,
Vendi i Lindjes: (Medine)
Vendi i ndërrimit jetë: ~58 pas hixhretit (Palestinë)
Vendbanimet: Medine/Siri/Palestinë
Fëmijët: Y’la bin Sheddad bin Eus

Kur Medina u bë “qyteti i Profetit”, ajo filloi të quhet “Madine el-Munewwere” (Qyteti i Ndriçuar). Sepse mëshira e Allahut ra mbi të si shiu. Pothuajse nuk kishte familje që jetonin në qytetin e Medines dhe nuk përqafonin Islamin. Një nga familjet e lumtura që përqafuan Islamin ishte familja Aws. Profeti vendosi vëllazërimin midis Aws dhe Uthman pas Migracionit. Për më tepër Aws ishte vëllai i Hasani, poeti i Profetit. Kur  Aws dhe familja e tij u bënë muslimanë, djali i tij i ri  Shaddad u rrit në një mjedis islam. Ai nuk mori pjesë në asnjë betejë me Profetin pasi që ishte shumë i ri. Ai ishte rreth 15-16 vjeç gjatë Betejës së Bedrit. Sidoqoftë, ai mori mësime nga dituria dhe mençuria e Profetit (a.s).

Një herë, Profeti pa që Shaddad (r.a) ishte i pikëlluar. Ai pyeti: “O Shaddad! Si është puna?” Shaddad tha:

O i Dërguari i Allahut! Bota duket se është e zymtë për mua.

Pas kësaj, Profeti e ngushëlloi duke i dhënë lajmin e lumtur në vijim:

Mos u shqetësoni! Damasku do të pushtohet; Jeruzalemi do të pushtohet. Ju dhe një grup i pasardhësve tuaj do të jeni atje”.

Momentet më të mira të Hz. Shaddad, i cili njihej si “Ebu Ja’la”, ishte kur ishte me Profetin(a.s). Ai dëgjoi fjalimet e Profetit sa herë që kishte mundësi. Ai mësoi dhe memorizoi përmendësh hadithet e Profetit. Ai u përpoq të praktikojë secilin hadith që mësoi.

Ai përshkruan një nga bashkëbisedimet e Profetit si më poshtë:

“Një herë, ne ishim në prani të të Dërguarit të Allahut. Ai na shikoi dhe na pyeti: ‘A ka ndonjë i huaj (d.m.th., njerëz të Librit) midis jush?‘ Ne i thamë: “Jo.” Pra, Ai na tha të mbyllim derën dhe tha: “Ngritni duart dhe thoni La ilaha ilallallah”. Ne i ngritëm duart dhe i thamë La ilahe ilallallah si ajo për një orë. Pastaj, ai uli duart dhe tha: ‘O Allah! Falënderimi qoftë për ju! Ti më ke dërguar me këtë fjalë dhe më porosit me të dhe më premtove Xhenet me të. Ju nuk e prishni premtimin tuaj. ”Atëherë, i Dërguari i All-llahut tha: Unë i’u jap lajme të gëzuar që Zoti i Madhëruar ju ka falur të gjithë ju.” ”

Me këtë, Profeti u dha besimtarëve që vazhduan të thoshin fjalët e njësisë, besuan në Allahun me të vërtetë dhe praktikuan fenë e tyre, lajmin e lumtur që Allahu do të tregojë mëshirë për ta dhe do t’i falë.

Hz. Shaddad jetoi në Jeruzalem, Damask dhe Homs pas ndërrimit jetë së Profetit a.s.. Ai edukoi shumë studentë në hadith dhe fikh. Ai u bë shkak për udhëzimin e muslimanëve. Hz. Abu’d-Darda (r.a.) deklaron si vijon për të: “Çdo ummet ka një ekspert të fikhut; eksperti i fikhut i këtij ummeti është Shaddad bin Aws. ”

Hz. Shaddad kishte njohuri të mirë të hadithit. Ai kishte aftësi superiore për të kuptuar hadithet. Ka rreth 50 hadithe të transmetuara nga Hz. Shaddad në librat e hadithit.

Së bashku me njohuritë e tij, Hz. Shaddad, ishte gjithashtu i njohur për butësinë dhe sjelljet e tij të mira. Ai fliste butë, qartë dhe me mençuri. Ai nuk u zemërua me askënd. Hz. Ebu Hurejra (r.a.) deklaroi si vijon ndërsa përmendi karakterin e tij: “Shaddad foli qartë; kur ai ndeshi diçka që do t’a shqetësonte, ai do t’a kontrollonte veten menjëherë. ”

Ata që e njohin Hz. Shaddad kurrë nuk dëgjuan ndonjë fjalë të keqe dhe të pakëndshme prej tij. Sidoqoftë, një herë, ata dëgjuan një fjalë të papritur prej tij. Kur njerëzit që ishin rreth tij thanë se nuk e prisnin kurrë diçka të tillë nga ai, Hz. Shaddad tha:

Unë gjithmonë fola me shumë kujdes pasi u bëra musliman. Sidoqoftë, shpëtoi nga buzët e mia. Ju lutemi harroni atë dhe mësoni përmendësh fjalët e mëposhtme që kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut:

Një herë, i Dërguari i Allahut (a.s.) më tha: “O Shaddad! Nëse shihni njerëz që grumbullojnë ar dhe argjend, thoni shumë këto thënie: O Allah. Me të vërtetë unë kërkoj prej Teje forcë këmbënguljeje dhe durimi në punët e mia dhe të ju falënderoj për të mirat që më jepni dhe ju adhuroj vërtet. Dhe unë kërkoj prej jush për një zemër të pastruar në besim dhe një gjuhë të vërtetë”.

Një aspekt i rëndësishëm i Shaddad bin Aws që vlerësohet është fakti që ai ishte superior në asketizëm dhe devotshmëri dhe se i frikësohej shumë Allahut. Sipas asaj që transmeton Asad bin Wada, kur Hz. Shaddad hyri në shtrat për të fjetur, ai do të ishte si një kokërr në tigan. Ai kurrë nuk i mbante këmbët drejt. Ai do të meditonte për një kohë të gjatë; atëherë, ai do të zgjohej duke thënë: “O Allah! Zjarri qëndroi midis meje dhe gjumit tim. ” Pas kësaj, ai do të fillonte të adhuronte dhe zakonisht kryente lutje deri në mëngjes.

Ai do të lexonte hadithin e mëposhtëm duke përbuzur fytyrën e shëmtuar të botës dhe aspektet e saj që adresojnë dëshirat  e njeriut:

Një person i cili është i zgjuar(i mençur) është ai që konsideron shpirtin e tij si të keq, do të vë në dyshim atë dhe do të veprojë vepra të mira për jetën pas vdekjes.Një person i dobët është ai që i bindet shpirtit të tij dhe i plotëson dëshirat e tij të këqija dhe pastaj kërkon falje nga Allahu.. “Isaba, 2: 140.
Musnad, 4: 124.
Usdu’l-Ghaba, 2: 388.
Isaba, 2: 139.
Musnad, 1: 264.
Hilyah, 1: 264.
Ibn Majah, Zuhd: 131.

Burimi: https://questionsonislam.com/article/shaddad-bin-aws-ra

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...