Home » B.Hashim

Të gjitha rreth B.Hashim

Ebu Sufjan bin Harith r.a.

Ebu Sufjan bin Harith r.a.

“Ebu Sufjan bin Harithi do të jetë zotëri i djelmërisë (rinisë) në xhenet.” (Muhammedi a.s.) Rrallë herë mund të ndodhë që të ndërlidhen shkaqet dhe...

Abdullah ibn Abbas r.a.

Abdullah ibn Abbas r.a.

“Ai është djalosh i pjekur, ka gjuhë dhe stil të të pyeturit, zemër dhe mend…” (Omer Ibnul Hattab) Ky shok i shquar i Pejgamberit a.s. ishte...