Home » Ridwan

Të gjitha rreth Ridwan

Thabit ibnu Kajs r.a.

Thabit ibnu Kajs r.a.

“Testamenti i asnjë njeriu nuk është realizuar, pas vdekjes së vet, përveç testamentit të Thabit Ibnu Kajsit.” Thabit ibnu Kajsi ishte njëri nga...

Habib ibnu Zejd r.a.

Habib ibnu Zejd r.a.

“Ju bekoftë Allahu për hir të EhliBejtit  dhe ju mëshiroftë për hir të tyre.”  Muhammedi a.s. Në një shtëpi ku përhapej aroma e imanit (besimit), që...

Hudhejfe ibn Jeman r.a.

Hudhejfe ibn Jeman r.a.

“Atë që ua thotë Hudhejfeja, besojeni (merreni për të vërtetë) dhe atë që ua lexon Abdullah ibnu Mes’udi, lexojeni!” (Hadith sherif) “Zgjidh kë ke më...