Home » Late Muslim

Të gjitha rreth Late Muslim

Suraka ibn Malik r.a.

Suraka ibn Malik r.a.

“Si do të të duket, o Suraka, kur t’i veshësh dy rrathët e arta të Kisrës?!” Muhammedi, a.s. Një mëngjes kurejshitët lëvizën të frikësuar dhe...

Ebul As ibnu Rebia r.a.

Ebul As ibnu Rebia r.a.

“Më foli Ebul Asi dhe ishte i sinqertë, më premtoi dhe e mbajti besën!”  (Muhammedi a.s.) Ebul As ibnu Rebia el Abshemij el Kureshij ishte një i ri i...