Home » Emigrant

Të gjitha rreth Emigrant

Zejd ibn Hattab r.a.

Zejd ibn Hattab r.a.

Zejd ibn Hatabi ishte midis të parëve që pranoi Islamin në periudhën më të vështirë të tij. Ai ishte vëllai i madh i Omer Ibn Hatabit. Zejd ibn...

Habbab ibn Eret r.a.

Habbab ibn Eret r.a.

“Allahu e mëshiroftë Habbabin, që besoi me dëshirë, emigroi me bindje dhe jetoi si luftëtar.” Ali ibnu Ebu Talibi Umu Enmar El Huzaijje u nis për në...

Zejd ibnu Harithi r.a.

Zejd ibnu Harithi r.a.

“Për Allahun, Zejd ibnu Harithi ka qenë i lindur për të komanduar dhe ishte njeriu më i dashur tek unë.” (Muhammedi a.s.) Su’da, e bija e Tha’lebesë...

Ebu Dherr el Giffari r.a.

Ebu Dherr el Giffari r.a.

“Nuk mbajti toka e as nuk njohu qielli njeri më të drejtë se Ebu Dherrin.” Muhammedi a.s. Në luginën “Veddan”, e cila e lidh Mekën me botën e...