Home » Client

Të gjitha rreth Client

Rebia ibnu Ka’bi r.a.

Rebia ibnu Ka’bi r.a.

Rebi’a ibnu Ka’bi rrëfen në vetën e parë: Isha në moshë djaloshare atë ditë kur drita e besimit preku shpirtin tim dhe zemra ime kënaq e u qetësua...

Vahshi ibn Harb r.a.

Vahshi ibn Harb r.a.

“Ai ka vrarë më të mirin njeri pas Muhammedit… kurse  pastaj ka vrarë më të keqin njeri, gjithashtu” Historianët A thua, kush është ai njeri që...

Ukbe ibn Amir r.a.

Ukbe ibn Amir r.a.

…Ja, i Dërguari i Allahut më në fund, pas një pritjeje të gjatë e të përmallshme, duket në horizont dhe hyn në Medinë. Ja banorët e Medinës së...

Usame ibnu Zejd r.a.

Usame ibnu Zejd r.a.

“Vërtet, Ebu Usameja ka qenë më i dashur te Pejgamberi i Allahut se babai yt, madje më i dashur se ti…” (Fjala që i tha El Faruku birit të vet)...

Zejd ibnu Harithi r.a.

Zejd ibnu Harithi r.a.

“Për Allahun, Zejd ibnu Harithi ka qenë i lindur për të komanduar dhe ishte njeriu më i dashur tek unë.” (Muhammedi a.s.) Su’da, e bija e Tha’lebesë...