Home » B.Jusham B.al-Khazraj

Të gjitha rreth B.Jusham B.al-Khazraj

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

“Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s. Kur Gadishulli Arab u ndriçua me dritën e...

Amr ibn Xhamuh r.a.

Amr ibn Xhamuh r.a.

 Plaku që me këmbën e tij të çalë deshi të shkelë xhenetin. Amr ibnul Xhamuhu ishte njëri prej prijësve të Jethribit në kohën e injorancës, prijës i...