Home » Resulullah » Shkrime nga zemra për Pejgamberin s.a.v.s.

Shkruani ndonjë poezi, paragraf, ese, reflektim ose ëndërr rreth Pejgamberit s.a.v.s. Punimi do të mbetet anonim- vetëm në rast se autori dëshiron të vetë-publikohet.

Disa nga më të veçantat do të përzgjidhen dhe do të publikohen në faqe.

Afati i fundit për dorëzimin e punimit është: 24.04.2020

Punimet do të publikohen me: 27.04.2020

Linku per dergesa ketu.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up