Home » Servant

Të gjitha rreth Servant

Rebia ibnu Ka’bi r.a.

Rebia ibnu Ka’bi r.a.

Rebi’a ibnu Ka’bi rrëfen në vetën e parë: Isha në moshë djaloshare atë ditë kur drita e besimit preku shpirtin tim dhe zemra ime kënaq e u qetësua...

Ukbe ibn Amir r.a.

Ukbe ibn Amir r.a.

…Ja, i Dërguari i Allahut më në fund, pas një pritjeje të gjatë e të përmallshme, duket në horizont dhe hyn në Medinë. Ja banorët e Medinës së...

Ebu Dherr el Giffari r.a.

Ebu Dherr el Giffari r.a.

“Nuk mbajti toka e as nuk njohu qielli njeri më të drejtë se Ebu Dherrin.” Muhammedi a.s. Në luginën “Veddan”, e cila e lidh Mekën me botën e...

Selman el Farisiu r.a.

“Selmani është prej nesh Ehli Bejtit” Muhammedi a.s. Ky është rrëfimi ynë për njeriun që kërkonte të gjente të vërtetën, për njeriun që hulumtonte të...

Abdullah ibn Mesud r.a.

Abdullah ibn Mesud r.a.

“Kush dëshiron ta lexojë Kur’anin ashtu si ka zbritur, le ta lexojë sipas  kiraetit (leximit) të ibnu Ummi Abdit.” Muhammedi a.s. Abullah ibnu...