Home » Khaybar

Të gjitha rreth Khaybar

Seid ibn Amir r.a.

Seid ibn Amir r.a.

I riu Seid ibnu Amir ElXhumehij ishte njëri prej atyre mijërave që kishin dalur në vendin e quajtur “Ten’im”, jo larg Mekës, me ftesën e parisë...