Home » Lutje » Page 2

Të gjitha rreth Lutje

Salavatet shqip per Pejgamberin a.s.v.s.

Ajeti-Obligimi per Salavat Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra...

Sahabet e Bedrit dhe Shehidet e Uhudit

O Allahu Ynë, Zot i qiejve dhe i Tokës! Hamdet e panumërta qofshin për Ty dhe salatu selamet (përshëndetjet) për Zotërinë tonë Muhammedin s.a.v. Po...

Lutje nga Kurani dhe Hadithet

Lutje nga Kurani حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ HasbunAllahu ue ni’mel-vekil. “Neve na mjafton që kemi Allahun, Ai është mbrojtësi më i...

Për postimet e reja

Join 36 other subscribers

Data e Rradhës

  • Nata e Mevludit 07/10/2022 11 Rebiul Evvel, Ditëlindja e Profetit (a.s.). Lexo...