Home » Beder

Të gjitha rreth Beder

Sahabet e Bedrit dhe Shehidet e Uhudit

O Allahu Ynë, Zot i qiejve dhe i Tokës! Hamdet e panumërta qofshin për Ty dhe salatu selamet (përshëndetjet) për Zotërinë tonë Muhammedin s.a.v. Po...