Home » Levizja Hizmet » Vlerësime Rreth Lëvizjes Hizmet (Imam Jamal Rahman)

Rahman është predikues musliman nga Bangladeshi, i njohur veçanërisht për zellin e tij ndaj dialogut ndërfetar. Në këtë video ai shprehet shkurtimisht rreth Lëvizjes (e njohur edhe si Lëvizja Gylen) dhe disa cilësi që përfaqëson kjo lëvizje.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up