Home » Ligjerata Islame » SERIA E NAMAZIT (Vaaz 1 – Pjesa 3)

Pjesa e Tretë e Vaazit të Parë të Serisë së Namazit nga Fet’hullah Gylen.

– Islami është një fe gjithëpërfshirëse.

– Islami e përqafon jetën në tërësi, si adhurim, si besim, si vepër, si ekonomi, si jetë sociale, si moral, si edukatë, si udhëzim, si edukim, si politikë, si udhëheqje.

– Hadith për përshkrimin e Islamit. Çfarë është Islami?

– Islami përbëhet nga tetë pjesë kryesore. Pesë janë shtyllat e Islamit, tre të tjerat janë përforcuese. Shehadeti është një pjesë e Islamit. Namazi është një pjesë tjetër. Agjërimi është një pjesë. Zekati është një pjesë. Të kryesh Haxhin është një pjesë tjetër. Të urdhërosh për të mirën është një pjesë. Shmangia nga e keqja është një pjesë. Dhe xhihadi është një pjesë më vete. Është i humbur ai që nuk ka asnjë pjesë prej këtyre.

– Kuptimi i fjalës së shehadetit, i fjalës “La ilahe il-lallah”.

– Rëndësia e fjalës së Shehadetit.

– Poeti A’sha dhe kërkesa e tij.

– Rrënja dhe kuptimi i emrit Allah

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up