Home » Të ndryshme » SERIA E NAMAZIT (Vaaz 1 – Pjesa 1)

Pjesa e Parë e Vaazit të Parë të Serisë së Namazit nga Fet’hullah Gylen.

– Çfarë është imani (besimi)?

– Çfarë është Islami?

– Çfarë është ihsani?

– “Unë jam urdhëruar të jem nga ata që besojnë.” (Kur’an: Junus-104)

– “O Zoti ynë! Na bëj të përulur ndaj Teje! Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të përulur ndaj Teje!” (Kur’an: El Bekare-128)

– Kush është i fismi, biri i të fismit, biri i të fismit, biri i të fismit? Jusufi, i biri i Jakubit, të birit të Is’hakut, të birit të Ibrahimit.

– “Bëj që të vdes si mysliman dhe më shoqëro me punëmirët” (Kur’an: Jusuf-101)

– “Besoji Islamit, gjej shpëtim.”

– Islami është vetëdorëzim. Është dorëzimi i njeriut ndaj Zotit në mendim, në vepra dhe në jetën praktike.

– “Në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. (Kur’an: En’am-162)

– “Ai nuk ka asnjë ortak. Kështu jam urdhëruar dhe unë jam i pari që i nënshtrohem Atij”. (Kur’an: En’am-163)

– Çdo populli Ne i çuam një të dërguar (që u thoshte): “Adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt!” (Kur’an: Nahl-36)

Shto koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 22 other subscribers

Ramazani 2021

13/04/2021
Scroll Up