Home » Ligjerata Islame » Qëllimet e Drejta dhe Rrugët e Shtrembra (M. Fet’hullah Gylen)

* Qëllimi i drejtë nuk mund të arrihet nëpërmjet rrugëve të shtrembra.

* Nëse vret një njeri, hyn në gjynah njëlloj sikur të kesh vrarë gjithë njerëzit.

* Bota ka nevojë për zërin dhe frymën tuaj.

* “…shikoni veten tuaj.” (Kur’an: Maide-105)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up