Home » Rrëfime / Ngjarje » PESË GJËRA… (hadith)

“Përfito nga pesë gjëra para pesë të tjerave: nga jeta para vdekjes, nga shëndeti para sëmundjes, nga boshllëku (koha e lire) para angazhimit, nga rinia para pleqërisë dhe nga pasuria para varfërisë.”

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up