Home » Resulullah » Bujaria » Për këtë jam urdhëruar!

Një ditë erdhi tek ai një muhaxhir (i ardhur) arab i varfër. Ai e kërkoi që t’i jepte diçka atij. Por ja që , atë ditë, Profeti Muhamed (as) nuk kishte diqka të vlefshme që të ia plotësonte kërkesen

– “Tani unë nuk kam asgjë për t’ju dhënë, shko dhe bleni atë që keni në emrin tim, atëherë unë do ta paguaj borxhin”.

Personi i varfër u gëzua dhe u largua. Sidoqoftë, sahabët pranë tij ishin mërzitur sepse ai po e mundonte vetën aq shumë.  Sa që n jë prej tyre u ngrit:

– “O i Dërguar l i All-llahut! Ky person ka  ardhur edhe  dy ose tre herë më parë; ai kërkoi diçka prej jush dhe ju dha atij. Tani nuk keni asgjë për të dhënë. All-llahu nuk vë barrë mbi ju, nëse ju nuk mund të përballoni! “

Ai nuk pëlqeu atë që kishte dëgjuar. Pastaj, një tjetër mik u ngrit dhe bisedoi:

– “O Pejgamber i All-llahut! Jepini sa më shumë që dëshironi! Mos kini frikë se Allahu që është pronar i arshit, nuk do t’ju bëjë të varfër! “

Një buzëqeshje u shfaq në fytyrën e tij të bekuar. Ai  foli në atë mënyrë që fjalët e tij ti dëgjonin të gjithë


Kjo është ajo që më është urdhëruar të bëj.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up