Home » Adhurim - Ibadet » Një Nga Lutjet e Profetit (Horizonti i Lutjes – 10)

Një nga lutjet që Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi Të, përsëriste shpesh.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up