Home » Rrëfime / Ngjarje » NGJARJE / Një shembull tolerance

NGJARJE / Një shembull tolerance

Një shembull në historinë e fesë Islame, i tolerancës dhe respektimit të të drejtave të kristianëve. Një ngjarje e cila paraqet atë që vetë Islami përmban në thelb, harmoninë, bashkëjetesën dhe respektin për tjetrin ndryshe. Kjo është vetëm një. Në historinë e Islamit ndër shekuj, të tilla ngjarje ka pafund.

Për më tepër vizitoni: www.kmsh.al

#ngjarje #toleranca #bashkejetesa #respekti

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up