Home » Rrëfime / Ngjarje » NGJARJE / Dita e Hashures

NGJARJE / Dita e Ashures

Agjërimi në ditën e ashures është sunnet. Kur sahabët e pyetën profetin (a.s.) për agjërimin e ditës së Ashures ai u përgjigj: “Agjërimi ditës së Ashures i shlyen gjynahet e vitit të kaluar.”

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up