Home » Rrëfime / Ngjarje » NËSE KËRKON…

Një pjesë e shkurtër shkëputur nga Letra e 23, e librit Letrat (Mektubat), pjesë e koleksionit “Mesazhet e Dritës” (Risale-i Nur) nga Bediuzzaman Said Nursi.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up