Home » Ligjerata Islame » Mirësjellja dhe Urat mes Zemrave (M.F.Gylen)

– Ashtu siç është një gjynah (mëkat) i madh të hapësh humnera mes muslimanëve, po aq vepër e mirë është edhe mbyllja e një humnere të tillë.

– Kush shkon i pari për të tejkaluar këtë humnerë që është hapur, edhe pjesa më e madhe e sevapit (shpërblimit) do t’i jepet atij.

– Cilësia dalluese e myslimanit është bujaria.

– Ka rrugë nga zemra në zemër…

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up