Home » Rrëfime / Ngjarje » MBULIMI I GABIMIT

“Atij që i mbulon gabimin vëllait të tij musliman, Zoti do t’ia mbulojë gabimin Ditën e Gjykimit.” – Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi Të)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up