Home » Levizja Hizmet » Lëvizja Hizmet – Konferencë në Los Angeles

Një prezantim i shkurtër i Lëvizjes Hizmet, me fjalët e njohësve të huaj të kësaj lëvizje gërshetuar me pjesë nga ligjëratat e Fet’hullah Gylen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up