Home » Resulullah » Modestia e Pejgamberit a.s.v.s. » Më lejoni të bartë dru edhe unë

Ishin në një udhëtim ..dhe morën një pushim për të ngrënë. Të gjithë miqtë e tij morën një detyrë. Muhammed (as) tha:

‘’Më lejoni që unë ti mbkedh drutë e zjarrit.’’  natyrisht sahabet nuk donin që Zotëria i gjithësis ti barte drutë.

“O Pejgamber i All-llahut! Pusho; ne do ta bëjmë atë punë. “ Muhamed u përgjigj:

“Unë e di që do ta kryeni atë me dëshirë. Sidoqoftë, nuk jam i lumtur të jem në një pozicion të privilegjuar në komunitet. Kët nuk e pëlqen as All-llahu. “Dhe Ai vazhdoi të mblidhte drutë.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up