Home » Ligjerata Islame » Laji Llogaritë që në Këtë Botë!

Një pjesë e shkëputur nga një ligjëratë e M.Fet’hullah Gylen, në lidhje me vetëdijen që duhet të ketë besimtari për llogaridhënien në botën tjetër dhe se si ai duhet të jetë i pregatitur që në këtë botë…

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up