Home » Adhurim - Ibadet » KURBAN BAJRAMI (kuptimi, ajetet Kur’anore dhe dobitë e tij)

– Çfarë është Kurban Bajrami?
– Ç’kuptim ka fjala “kurban”?
– Çfarë simbolizon kurbani i besimtarit?
– Cilat ajete Kur’anore e urdhërojnë prerjen e Kurbanit?
– Si duhet festuar Kurban Bajrami?
– Cilat janë dobitë e Kurbanit?

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up