Home » Ligjerata Islame » Jeta jonë shpirtërore gjatë Bajramit (M.Fet’hullah Gylen)

– Cili është bajrami i vërtetë i besimtarit?
– Cila është marrëdhëna e engjëjve me njerëzit?
– Ndërkohë që engjëjt janë shumë të lidhur pas një besimtari të vetëm, sa të lidhur janë ata me besimtarët që bashkohen nën një vepër dhe ideal të përbashkët?

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up